Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 99 công việc phù hợp với bạn

Trưởng nhóm kinh doanh

Công ty TNHH SC&J

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 17/05/2018

NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG MD (TIẾNG NHẬT)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Quảng Nam

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 01/04/2018

QC manager

CÔNG TY TNHH GIVI VIỆT NAM

  Hồ Chí Minh - Long An

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Production admin

CÔNG TY TNHH GIVI VIỆT NAM

  Hồ Chí Minh - Long An

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

chuyên viên theo dõi đơn hàng - PMC

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 11/03/2018

nhân viên mua hàng - Purchasing

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 11/03/2018

nhân viên phòng khách hàng - VCP

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 11/03/2018

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG (TIẾNG NHẬT)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (TIẾNG NHẬT)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

TRƯỞNG BỘ PHẬN CẮT (NGÀNH MAY MẶC)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

công nhân may

Công ty cổ phần May KLW Việt Nam

  Vĩnh Phúc

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

tổ trưởng chuyền may

Công ty cổ phần May KLW Việt Nam

  Vĩnh Phúc

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/01/2018

Tuyển thợ may rèm

Rèm Luxury

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 24/01/2018

chuyên viên theo dõi đơn hàng biết ngoại ngữ

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 07/01/2018

chuyên viên mua hàng biết ngoại ngữ

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 07/01/2018

nhân viên theo dõi đơn hàng biết ngoại ngữ

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 07/01/2018

nhân viên theo dõi đơn hàng biết ngoại ngữ 1

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 07/01/2018

nhân viên theo dõi đơn hàng biết tiếng anh

Công ty TNHH may Mặc dệt kim Smart Shirts ( Việt Nam)

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/12/2017

NHÂN VIÊN MARKETING

CÔNG TY TNHH JU YOUNG

  Long An

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/12/2017