Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 34 công việc phù hợp với bạn

Nam Cộng Tác Viên Vệ Sinh Công Nghiệp

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC Á CHÂU

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

Nam Cộng Tác Viên Vệ Sinh Công Nghiệp

NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (TẠP VỤ) NGÂN HÀNG

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC Á CHÂU

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP (TẠP VỤ) NGÂN HÀNG

Nhân viên marketing (khu vực Hà Nội)

Công ty Cổ phần Nhà Xanh (Green House)

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/12/2017

Nhân viên marketing

Công ty Cổ phần Nhà Xanh (Green House)

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/12/2017

Nhân viên điều phối - giám sát

Công ty Cổ phần Nhà Xanh (Green House)

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/12/2017

Nhân viên điều phối - giám sát (Hà Nội)

Công ty Cổ phần Nhà Xanh (Green House)

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/12/2017

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY DINH DƯƠNG VIỆT ÂU

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 27/09/2017

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG (chuyên về xử lý rác)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 23/09/2017

Kỹ sư môi trường- biết thiết kế

công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 16/09/2017

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG (chuyên về xử lý rác thải)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN (Xử lý nước thải0

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT (Xử lý nước thải)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT (xử lý chất thải)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

Phó phòng kỹ thuật công nghệ (xử lý chất thải)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

Trung cấp Đo đạc trở lên,

Văn phòng Công chứng Nhà Rồng

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 25/08/2017

Nhân viên HSE

Công ty TNHH Santa Clara

  Nam Định

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2017

Nhân viên kỹ thuật

Công ty cổ phần xây dựng và môi trường An Phú Thịnh

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/04/2017

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Toàn Cầu

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 17/02/2017