Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 104 công việc phù hợp với bạn

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: TBKS–K

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/06/2018

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: TBKS–K

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/06/2018

Giám Đốc Nhân Sự

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/06/2018

Giám Đốc Nhân Sự

Nhân Viên QC Khâu Ép Túi + Thành Phẩm

CÔNG TY TNHH XNK BAO BÌ HỒNG HÀ

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2018

Nhân viên Kiểm phẩm

CÔNG TY TNHH LT NGỌC ĐỒNG

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2018

NHAN VIEN KIEM PHAM

CÔNG TY TNHH LT NGỌC ĐỒNG

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2018

NHÂN VIÊN KIỂM PHẨM

CÔNG TY TNHH LT NGỌC ĐỒNG

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2018

Nhân Viên QC Khâu Ép Túi + Thành Phẩm

Công ty TNHH XNK Hồng Hầ

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2018

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 26/04/2018

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Đồng Nai

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 08/04/2018

Nhân viên QC

Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Nhân Viên Kỹ thuật Vùng Nuôi

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

QC MANAGER

Công ty TNHH Tư vấn nhân lực Talent Việt Nam

  Hà Nam

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/03/2018

Nhân viên Kế hoạch

Công ty Cổ phần bao bì Phúc Khang

  Hải Dương

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/03/2018

Nhân viên Phòng Kế hoạch

Công ty Cổ phần bao bì Phúc Khang

  Hải Dương

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/03/2018

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN QUY TRÌNH KỸ THUẬT (TIẾNG NHẬT)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

Nhân viên qa/ qc

CÔNG TY TNHN HƯNG PHÁT

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Senior QA Tester Tiếng Nhật N3 $800-$1200

Công ty cổ phần Grooo International

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

H2498 - Trưởng Phòng/ Giám đốc Chất Lượng

Jellyfish HR

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/02/2018