Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 99 công việc phù hợp với bạn

Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/06/2018

NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 26/04/2018

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QA/QC

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Đồng Nai

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 08/04/2018

Nhân viên QC

Công ty TNHH XNK Bao Bì Hồng Hà

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Nhân Viên Kỹ thuật Vùng Nuôi

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Nhân viên QC

Công ty TNHH XNK Hồng Hầ

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 24/03/2018

QC MANAGER

Công ty TNHH Tư vấn nhân lực Talent Việt Nam

  Hà Nam

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/03/2018

Nhân viên Kế hoạch

Công ty Cổ phần bao bì Phúc Khang

  Hải Dương

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/03/2018

Nhân viên Phòng Kế hoạch

Công ty Cổ phần bao bì Phúc Khang

  Hải Dương

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/03/2018

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN QUY TRÌNH KỸ THUẬT (TIẾNG NHẬT)

AGS RECRUITMENT AND HUMAN CAPITAL CO., LTD.

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 09/03/2018

Nhân viên qa/ qc

CÔNG TY TNHN HƯNG PHÁT

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Senior QA Tester Tiếng Nhật N3 $800-$1200

Công ty cổ phần Grooo International

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Giám Đốc Nhân Sự

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/02/2018

Giám Đốc Nhân Sự

H2498 - Trưởng Phòng/ Giám đốc Chất Lượng

Jellyfish HR

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 10/02/2018

NHÂN VIÊN ISO

Công ty TNHH Tư vấn nhân lực Talent Việt Nam

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/01/2018

Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Và Môi Trường Xanh An Phát

  Hải Dương

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/01/2018

Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC)

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

  Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/01/2018

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf (VN)-02733731888

  Hồ Chí Minh - Tiền Giang

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 01/01/2018

Quản lý chất lượng

GPO international

  Quốc Tế

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/12/2017

Quản lý chất lượng