Finding your dream job!

Mức lương
VNĐ
Bảo hiểm
  • Toàn lương

  • Theo mức

 
Số người phụ thuộc
 
Kết quả tính
Lương gộp
Bảo hiểm Y tế & Xã hội(9.5%)
Bảo hiểm thất nghiệp(1%)
Giảm trừ cá nhân
Giảm trừ người phụ thuộc
Số tiền phải đóng thuế
Số tiền thuế phải nộp
Lương thực lĩnh

Thông tin thêm dành cho người lao động(Số liệu cập nhật tháng 1 năm 2015)

Giảm trừ cá nhân: 9.000.000 VNĐ

Giảm trừ người phụ thuộc: 3.600.000 VNĐ/người

Bảo hiểm XH,YT: 9.5%

Bảo hiểm thất nghiệp 1%