Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 90 công việc phù hợp với bạn

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: TBKS–K

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/06/2018

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: TBKS–K

Giám Đốc Nhân Sự

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/06/2018

Giám Đốc Nhân Sự

Giám đốc Nhà máy - MTD: GĐNM-VMG

GPO international

  Phú Thọ

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/06/2018

Giám đốc Nhà máy - MTD: GĐNM-VMG

giám đốc kinh doanh

công ty cổ phần TNG Powder

  Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 13/05/2018

tuyển dụng giám đốc miền toàn quốc

công ty cổ phần TNG Powder

  Cần Thơ - Đà Nẵng - Đồng Nai

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 12/05/2018

tuyển dụng giám đốc miền

công ty cổ phần TNG Powder

  Hà Nội - Hồ Chí Minh - Yên Bái

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 11/05/2018

[Hà Nội - $6000] Tuyển Dụng Giám Đốc Kỹ Thuật

GPO International

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

[Hà Nội] Recruit Chief Technical Officer

GPO International

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

giám đốc miền

công ty cổ phần TNG Powder

  Lào Cai - Sơn La - Yên Bái

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/04/2018

HN - TUYỂN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MÁY XÂY DỰNG VIỆT NAM

Công ty cổ phần phát triển máy xây dựng Việt Nam

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Cần tuyển giám đốc bán hàng(ASM)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA HÀ NỘI

  Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bắc Ninh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/03/2018

Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC

Giám đốc điều hành - MTD: CEO-GKC

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Giám đốc điều hành - MTD: CEO-GKC

GIÁM ĐỐC MIỀN

Cổ Phần Đầu tư BĐS Đại Việt

  Hải Phòng

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 28/02/2018

Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/02/2018

Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG

Project Manager vận hành

GPO international

  Quốc Tế

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/01/2018

Project Manager vận hành

General Director Golf

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/01/2018

General Director Golf

Project Manager Khai thác

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 20/12/2017

Project Manager Khai thác

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT XUẤT KHẨU BAO BÌ NHỰA (BAO JUMBO).

Chi nhánh kinh doanh xuất khẩu bao bì Toán Lượng

  Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 19/12/2017

Giám đốc thi công

GPO international

  Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/12/2017

Giám đốc thi công