Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 88 công việc phù hợp với bạn

Giám đốc miền

công ty cổ phần DNV HCM

  Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 05/11/2017

TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN

Tập Đoàn Đại Nam

  Quảng Bình - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/10/2017

Giám Đốc Miền

Công Ty Cổ Phần sơn Viera

  Nghệ An - Yên Bái

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/10/2017

Giám Đốc Miền

TẬP ĐOÀN HƯNG ĐẠI NAM

  Nghệ An

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/10/2017

NHÂN VIÊN GIÁM ĐỐC MIỀN

tập Đoàn Đại Nam

  Bình Dương - Cần Thơ - Đồng Tháp

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/10/2017

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Ky Nguyen Vang Consultant

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/09/2017

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH

Ky Nguyen Vang Consultant

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/09/2017

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT (Xử lý nước thải)

Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/09/2017

Giám Đốc Khu Vực

Công ty Cổ Phần DNV HCM - Tập Đoàn Đại Nam

  Đà Nẵng - Nghệ An - Quảng Bình

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/08/2017

Quản Lý Khu Vực

Công ty Cổ Phần DNV HCM - Tập Đoàn Đại Nam

  Đà Nẵng - Nghệ An - Quảng Bình

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/08/2017

Giám Đốc Miền

Công ty Cổ Phần DNV HCM - Tập Đoàn Đại Nam

  Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/08/2017

GIÁM ĐỐC KINH DOANH TOÀN QUỐC

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải

  Hồ Chí Minh

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/08/2017

Giám Đốc Kinh Doanh

CÔ TY CỔ PHẦN VIỄN ĐÔNG GROUP

  Bạc Liêu - Cà Mau - Sóc Trăng

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/07/2017

Giám đốc miền

Công Ty CP Đại Nam Group

  Hà Nội - Đà Nẵng - Đắk Lắk

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/07/2017

Giám Đốc Miền

Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Việt

  Đà Nẵng - Gia Lai - Khánh Hòa

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/06/2017

Giám Đốc Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Việt

  Bình Định - Đà Nẵng - Hải Phòng

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/06/2017

Giám đốc miền

Công ty CP Sudo Việt Nam

  Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bình Phước

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/06/2017

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Tập Đoàn Đại Nam

  Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/06/2017

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Tập Đoàn Đại Nam

  Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 11/06/2017

TUYỂN GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

TẬP ĐOÀN ĐẠI NAM

  Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 31/05/2017