Finding your dream job!

Điều Khoản Sử Dụng

Worklink.vn là trang web tìm việc trực tuyến, là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên trên khắp cả nước. Tại Worklink.vn, Người tìm việc có thể tìm kiếm công việc hoặc thiết lập hồ sơ ứng viên. Trong khi, Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng và tìm kiếm hồ sơ ứng viên. Chúng tôi trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết giúp Ứng viên tìm kiếm được công việc phù hợp và Nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp nhất.

Chính vì vậy, trước khi sử dụng trang web Worklink.vn, Quý khách cần đọc kỹ những điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng. Khi Quý khách truy cập và sử dụng trang web đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng này.

Worklink được phép điều chỉnh các Điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng dưới đây và những điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật lại website. Vì vậy, để cập nhật những thay đổi – Quý khách cần truy cập trang Worklink.vn thường xuyên và định kỳ.

Thông qua việc đọc nội dung Thỏa thuận sử dụng, Quý khách sẽ nắm được các thông tin sau:

A. Quy định về cách sử dụng trang web

B. Quy định về việc sử dụng dịch vụ mà Worklink.vn cung cấp trên website

C. Quy định về an toàn trang web

D. Thông tin người sử dụng

E. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

F. Giới hạn các đảm bảo và trách nhiệm pháp lý

A. Quy định về cách sử dụng trang web

Worklink là chủ sở hữu các nội dung trên website Worklink.vn. Toàn bộ nội dung của trang web này như những văn bản, tập tin, hình ảnh, biểu tượng, phần mềm, chương trình...đều được bảo vệ dưới dạng bản quyền hợp pháp theo luật pháp của nước Việt Nam và quốc tế. Tất cả nội dung trang web là tài sản của Công ty. Việc sử dụng nội dung trang web không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu của Công ty. Người sử dụng không được phép sao chép, cắt xén, sửa chữa, xuyên tạc, tái cấu trúc, tạo ra các sản phẩm tương tự, chuyển nhượng, trưng bày và phân phối công cộng bằng bất cứ cách nào vì bất kỳ mục đích thương mại hay công cộng nào.

B. Quy định về việc sử dụng dịch vụ mà Worklink.vn cung cấp trên website

Thoả thuận sử dụng gói dịch vụ tuyển dụng, quảng cáo

- Worklink.vn cung cấp các gói dịch vụ đăng tin và tìm hồ sơ, gói quảng cáo banner. Mỗi gói có mức giá và cách sử dụng khác nhau.

- Quý khách có thể chọn mua online các gói dịch vụ này. Chuyên viên tư vấn của Worklink.vn sẽ liên lạc và trao đổi kỹ hơn với Quý khách.

- Hợp đồng cung cấp các gói dịch vụ này sẽ được Worklink chuyển tới Quý khách hàng ngay khi được yêu cầu.

C. Quy định về an toàn trang web

Toàn bộ những hành vi vô tình hay cố ý xâm phạm sự an toàn của website Worklink.vn đều bị nghiêm cấm bao gồm việc:

• Đăng nhập vào tài khoản của người sử dụng không được quyền truy cập.

• Cố ý gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng nào.

• Giả mạo IP/TCP hay bất kỳ nhóm thông tin nào.

D. Thông tin người sử dụng

- Bằng việc đăng ký website này, người sử dụng đã đồng ý cung cấp thông tin cho Worklink.vn. Toàn bộ thông tin này bao gồm hồ sơ năng lực cá nhân, thông tin tuyển dụng…

- Là người sử dụng, Quý khách phải có trách nhiệm về kết quả của việc đăng tải, về tính xác thực, tính hợp pháp của những thông tin bạn cung cấp. Worklink không có trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng cung cấp.

- Worklink được quyền sử dụng thông tin này liên quan tới việc quản trị website ngay khi người sử dụng cung cấp và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng. Bên cạnh đó, Worklink.vn có quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ không hợp pháp, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

E. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng

1. Quyền hạn

Người sử dụng có quyền truy cập và sử dụng website của riêng mình với mục địch như sau:

1.1. Đối với người tìm việc: Quý khách có thể tìm kiếm cơ hội việc làm cho bản thân, thiết lập hồ sơ cá nhân trên website để thuận lợi cho việc tìm kiếm công việc phù hợp. Tuy nhiên, quyền này có thể bị giới hạn và thu hồi nếu Quý khách vi phạm các điều khoản quy định tại đây.

1.2. Đối với nhà tuyển dụng: Quý khách có thể đăng tải thông tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên. Tuy nhiên, Quý khách cần tuân thủ Quy định về đăng tin tuyển dụng trên website Worklink.vn ( Quý khách có thể xem được quy định này sau khi tạo tài khoản, đăng nhập, và vào phần Tạo tin tuyển dụng). Worklink.vn có quyền thu hồi và giới hạn quyền của Quý khách - nếu nhận thấy có vi phạm các điều khoản quy định tại đây.

2. Trách nhiệm

Khi sử dụng và truy cập vào website Worklink.vn, Quý khách phải có trách nhiệm nhận thức đấy đủ các điều cấm sau:

• Gửi các thông tin, phần mềm, hoặc bất kỳ tài liệu khác xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, những tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác;

• Sửa chữa, thay thế, làm hư hại hoặc xóa bỏ nội dung bất kỳ mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của mình, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website Worklink.vn;

• Sử dụng Website Worklink.vn cho những mục đích phi pháp trong phạm vị quốc gia và quốc tế.

F. Giới hạn những đảm bảo và trách nhiệm pháp lý

- Worklink không đảm bảo việc có thể loại trừ được hết các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên Worklink.vn, bao gồm những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus.

- Chúng tôi không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa Nhà tuyển dụng và Ứng viên. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng của tin tuyển dụng hoặc của từng cá nhân ứng viên riêng biệt. Việc đánh giá, chấp nhận và đi đến thoả thuận hợp tác giữa Nhà tuyển dụng và Ứng viên – đều không liên quan đến trách nhiệm của Worklink.vn.