Finding your dream job!

VIỆC TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN SALE DU LỊCH - VIET GLOBAL TRAVEL * ESS Consultant - VIET GLOBAL TRAVEL * NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE - VIET GLOBAL TRAVEL * NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH, SALE KIÊM HƯỚNG DẪN VIÊN - VIET GLOBAL TRAVEL * KẾ TOÁN TỔNG HỢP LƯƠNG CAO 6-8 TRIỆU - Công ty TNHH LISO Việt Nam
  • 27-04-2016

Từ 1-7-2016: Phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm cho người lao động

Từ 1-7-2016: Phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm cho người lao động

  • Dantri.vn

  • Lượt xem: 967
Xem thêm đóng bảo hiểm, bảo hiểm, trốn đóng bảo hiểm, luật về bảo hiểm