Finding your dream job!

- Để đặt quảng cáo tuyển dụng lên banner này, xin Quý khách vui lòng liên hệ với Worklink Việt Nam theo cách sau:

Điện thoại: (84 4) 66724646 - Máy lẻ 116 - Ms Thơ.

Fax: (84 4) 37878937

Email: sales@worklink.vn

- Worklink cũng cung cấp dịch vụ Headhunting - Tìm kiếm nhân tài cho các doanh nghiệp tại đây.