Finding your dream job!

Chúng tôi tìm thấy 6 công việc phù hợp với bạn

CÔNG TY MAY SCHOOL

Mai Hắc Đế/ Hòa Mã/ Hoàng Đạo Thúy

Quy mô công ty: 100 đến 499 nhân viên


GIỚI THIỆU CHUNG

May School được thành lập năm 1996, là trung tâm đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội chuyên dạy tiếng Anh cho học sinh lứa tuổi từ 5 đến 15.
Tiêu đề công việc Công ty

Nhân viên Giáo vụ (Part time)

Thỏa thuận / Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/05/2018

Đã xem
Công ty May School

Tuyển dụng Giáo viên tiếng Anh - Làm tại Văn Giang (Gần ECOPARK)

Thỏa thuận / Hà Nội - Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/05/2018

Đã xem
Công ty May School

Trưởng bộ phận Giáo vụ

Thỏa thuận / Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/05/2018

Đã xem
Công ty May School

Giáo viên Tiếng Anh

Thỏa thuận / Hà Nội - Hưng Yên

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/05/2018

Đã xem
Công ty May School

Head Admin - Trưởng phòng giáo vụ

Thỏa thuận / Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 15/05/2018

Đã xem
Công ty May School

Chuyên viên Học thuật

Thỏa thuận / Hà Nội

Ngày chúng tôi dừng nhận hồ sơ: 30/04/2018

Đã xem
Công ty May School