Finding your dream job!

Nhân Viên Kinh Doanh

Lượt xem: 47

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến

Số 642, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Điện thoại: 0904086884


Quy mô công ty: 1000 đến 4999 nhân viên
Nuôi trồng thủy sản ( theo đúng quy hoạch ).\nChế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh.\nBán buôn thủy sản, nông sản.\nSản xuất, mua bán thức ăn thủy sản.\nVận tải hàng hóa bằng ôtô chuyên dùng, đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới.


NHIỆM VỤ BẠN SẼ THỰC HIỆN

EMPLOYEES OF IMPORT AND EXPORT BUSINESS/ NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
JOB DESCRIPTION/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Position Title/ Chức vụ: Import-export trading staff/ Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu.
Department/ Bộ phận: Business Department/ Phòng Kinh Doanh.
Location/ Nơi làm việc: Phat Tien Seafood Company Limited - 642, Pham Huu Street, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam/ Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến - Số 642, đường Phạm Hữu Lầu Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Group Of Employees/ Nhóm nhân viên: Direct/ Trực tiếp.
REPORT TO/ BÁO CÁO CHO:
Direct report to/ Báo cáo trực tiếp cho: Sales manager/ Trưởng phòng Kinh Doanh.
List Primary Responsibilities/ Accountabilities/ Các trách nhiệm chính:
1. Carry out the sales work according to the weekly, monthly, quarterly and annual plans according to the growth orientation of the company/ Thực hiện công việc bán hàng theo kế hoạch tuần, tháng, quý, năm theo định hướng tăng trưởng của công ty.
2. Research customer needs, seek and expand export markets/ Nghiên cứu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
3. Collect and summarize market information, find new customers, introduce and sell services/ Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, giới thiệu và bán dịch vụ.
4. Build customer relationships, share and engage clients in the company's operational programs/ Xây dựng các mối quan hệ khách hàng, chia sẻ và cuốn hút khách hàng tham gia các chương trình hoạt động của công ty.
5. Receive and coordinate with departments within the company to implement customer service requirements/ Nhận và phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng.
6. Maintain existing business relationships, establish new business relationships by planning and organizing a daily schedule for existing business contacts and potential prospects/ Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai.
7. Coordinate the technical department - production services implementation based on the contents, terms of contracts signed with customers, management and recovery of customer debt / Phối hợp bộ phận kỹ thuật - sản xuất thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
8. Propose sales policies, after sales program/ Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi.
9. Implement periodic planning and reporting with direct management/ Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.
10. Perform other tasks according to the functions and requirements of the management directly/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của quản lý trực tiếp.

BẠN CẦN CÓ TIÊU CHUẨN SAU

EXPERIENCE/ SKILLS/ EDUCATION REQUIREMENTS/ CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
EDUCATION/ BẰNG CẤP:
1. Diploma or higher degree in business administration, import-export, marketing, economics, trade in services, aquaculture, English pedagogy, English, interpreting and international economics, commercial English/ Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu, marketing, kinh tế thương mại dịch vụ, thủy sản, sư phạm tiếng anh, ngôn ngữ anh, biên phiên dịch, kinh tế quốc tế, anh văn thương mại.
2. Computer literacy in office, software related work/ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.
3. Work independently and under pressure/ Làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.
4. Enthusiastic, dynamic, independent, sensitive. Agile, hard-working and honest/ Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Nhanh nhẹn, chịu khó và trung thực.
5. Good communication and presentation skills/ Kỹ năng giao tiếp và diển đạt tốt.
6. Experience in the fisheries sector and selling products and services/ Kinh nghiệm trong ngành thủy sản và bán sản phẩm dịch vụ.

ĐÃI NGỘ MÀ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

BENEFITS OF BENEFITS/ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
1. Salaries and bonuses/ Lương và thưởng.
2. Be trained on company products and soft skills/ Được đào tạo về sản phẩm công ty và các kỹ năng mềm.
3. Benefit from the regulations of the State (social insurance, health insurance) in addition to enjoy the company's own benefits such as vacation, travel salary 13, .../ Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT) ngoài ra được hưởng thêm các phúc lợi riêng của công ty như nghỉ phép, du lịch lương tháng 13,…
4. Working in a dynamic, friendly environment, high support from colleagues and management/ Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và quản lý.
5. Opportunity for promotion in many positions in the company: head / vice - business management/ Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí trong công ty: trưởng/ phó phòng – quản lý kinh doanh.
6. Be provided with sufficient knowledge, saleskit materials to start the business/ Được cung cấp đầy đủ kiến thức, tài liệu salekit để bắt đầu kinh doanh.
7. Provided equipment for work/ Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.

VIDEO VÀ ẢNH VỀ CHÚNG TÔI

NGÀY CHÚNG TÔI DỪNG NHẬN HỒ SƠ

30-06-2018

Việc làm bạn có thể quan tâm