4 kiểu Người tìm việc “muôn đời” vẫn thất nghiệp

Worklink

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao mình giỏi nhưng vẫn thất nghiệp?”. Nếu câu trả lời là CÓ, thì bạn nên đọc bài viết này, biết đâu bạn có thể tìm được chính mình trong đó, và thành công trên con đường tìm kiếm công việc của mình thì sao!

Để lại một bình luận