5 lý do khiến pháp luật lao động quan trọng

Pháp luật lao động có ý nghĩa quyết định đối với sự vận hành trơn tru của các doanh nghiệp. Nó làm rõ và quy định rõ ràng nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động. Đã có một lịch sử lâu dài về luật lao động ủng hộ việc bảo vệ đầy đủ các quyền của người lao động.

Đối với một số chủ doanh nghiệp, luật pháp có thể được coi là quan liêu nhưng có nghĩa là để giữ an toàn và bảo vệ nhân viên trong môi trường làm việc. Hãy tìm hiểu cùng Worklink ngay !

Pháp Luật lao động đã thay đổi nơi làm việc như thế nào ?

Phân loại công nhân

Luật lao động giúp phân loại người lao động tùy thuộc vào môi trường việc làm. Các nhà thầu độc lập hoặc những người tự làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật lao động. Điều này có nghĩa là chủ nhân không phải trả thuế cho các nhà thầu độc lập. Luật lao động rất nghiêm ngặt trong việc phân loại nhân viên và cấm các công ty dán nhãn nhân viên là các nhà thầu độc lập để cố gắng tiết kiệm tiền. Luật cũng đảm bảo rằng người lao động không phải chịu những khoản thuế nặng nề. Luôn có một mối quan tâm lớn về sự khác biệt giữa một nhân viên và một nhà thầu. Nếu người sử dụng lao động có thể kiểm soát thời gian và cách thức làm việc của người đó, họ chắc chắn nên được xếp vào nhóm nhân viên. Một nhà thầu làm việc trên các sản phẩm được giao và thời gian làm việc không thực sự quan trọng.

Bảo vệ trẻ em

Đây là một trong những vai trò quan trọng nhất của luật lao động. Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng của liên bang không cho phép sử dụng trẻ em dưới 14 tuổi. Ngoài ra còn có một quy định rõ ràng về số giờ mà trẻ em từ 14 đến 16 tuổi có thể làm việc. Người sử dụng lao động nên cảnh giác về luật pháp, đặc biệt là khi xử lý trẻ em.

Bảo vệ tiền lương

Theo FLSA, mức lương tối thiểu liên bang được đặt ở mức $ 7,25 một giờ vào năm 2018. Luật lương tối thiểu có thể khác nhau giữa các tiểu bang nhưng tỷ lệ Liên bang là mức tối thiểu trần. Cần lưu ý rằng luật quy định rằng nhân viên dưới 20 tuổi có thể được trả tối thiểu 4,25 đô la cho 90 ngày đầu tiên làm việc của họ.

Giờ làm và lương thưởng hợp lý

Trước khi luật FLSA có hiệu lực, người sử dụng lao động có quyền buộc người lao động làm thêm giờ mà không được bồi thường. FLSA quy định rằng người sử dụng lao động phải trả cho người lao động thời gian rưỡi nếu họ vượt quá 40 giờ trong một tuần làm việc nhất định. Người sử dụng lao động cũng được yêu cầu lưu giữ hồ sơ về giờ làm việc để họ có thể theo dõi thời gian làm việc của người sử dụng lao động. Điều này giúp bạn dễ dàng sắp xếp thời gian và cũng tránh vi phạm pháp luật.

Ngăn ngừa phân biệt đối xử

Luật phân biệt đối xử được bảo vệ và thực thi bởi Đạo luật Quyền Công dân năm 1964. Mặc dù Bộ Lao động không tham gia giám sát, nhưng luật nhân viên có ảnh hưởng đến người sử dụng lao động và các mối quan hệ. Doanh nghiệp không được phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, giới tính, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo và khuyết tật. Các luật tương tự cũng được áp dụng khi trả lương. Bạn có thể xem https://www.laborlawcc.com/ để biết thêm thông tin về luật lao động liên bang và cách chúng ảnh hưởng đến bạn.

Vừa rồi là 5 lý do khiến pháp luật lao động quan trọng, hãy theo dõi tin tức của Worklink trên chuyên mục tin tức tuyển dụng của chúng tôi. 

Để lại một bình luận