Bản tin Worklink : Những điểm sửa đổi mới nhất trong Luật Công Đoàn 

Ngày 20/6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi). Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Công đoàn được thông qua đã tạo hành lang pháp lý mới cho tổ chức công đoàn hoạt động. Luật này có một số nội dung mới đáng chú ý như sau, hãy cùng Worklink tìm hiểu nhé!

Phí công đoàn bằng 2% tiền lương trong Luật công đoàn 

Thứ nhất: Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội mặc dù cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã thành lập công đoàn cơ sở. văn phòng hay không.

Kinh phí hoạt động công đoàn nhằm đóng góp vào hoạt động của công đoàn – tổ chức đại diện cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp – chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; mặt khác, đảm bảo vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy và tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt công việc, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. , làm ra nhiều sản phẩm, đưa doanh nghiệp vào hoạt động và phát triển bình thường.

Việc đóng góp này đã được thực hiện có hiệu quả từ năm 1957. Việc đóng góp này không phải là điều kiện để buộc người lao động phải tham gia công đoàn nên không trái với nguyên tắc tự nguyện. Vì vậy, việc thu kinh phí công đoàn cần được quy định đối với mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó có hay chưa có tổ chức công đoàn.

Cụ thể như sau:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến ​​nghị Quốc hội giữ nguyên căn cứ để tính mức kinh phí CĐ là quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Đối với người lao động thuộc đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội thì quỹ tiền lương đóng cho họ không được tính làm căn cứ đóng học phí đại học. Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 26 Luật Công đoàn (sửa đổi) quy định về tài chính công đoàn như sau: Điều 26: Tài chính công đoàn: Tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu sau đây:

1. Kinh phí công đoàn do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Các khoản thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế của tổ chức công đoàn; từ các đề án, dự án được Nhà nước giao; từ nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Người nước ngoài không tham gia hoạt động công đoàn theo Luật Công Đoàn

Thứ hai: Người lao động nước ngoài không được phép tham gia 
Một trong những vấn đề quan trọng được Quốc hội biểu quyết là quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động nước ngoài (Khoản 2 Điều 5 trong dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra hai phương án:

Phương án 1: Loại trừ quyền gia nhập và hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam của người lao động nước ngoài.

Phương án 2: Người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có tổ chức công đoàn cơ sở nếu có giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền. Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành hợp đồng lao động và hợp đồng lao động có thời hạn từ 06 tháng trở lên.

Quốc hội biểu quyết thông qua Phương án 1 “Không quy định quyền gia nhập, tham gia hoạt động công đoàn của người lao động nước ngoài Việt Nam” với 371/469 phiếu tán thành (chiếm 93,9%). Với kết quả này, Luật Công đoàn (sửa đổi) không cho phép người lao động nước ngoài tham gia công đoàn.

Bổ sung cơ chế bảo vệ cán bộ theo Luật Công Đoàn

Về hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm vừa phải thực hiện trách nhiệm đối với người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng lao động, vừa phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện. có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động với tư cách là cán bộ công đoàn.

Trong quan hệ với người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn luôn ở thế yếu. Vì vậy, Luật Công đoàn cần có cơ chế đặc thù để thu hút người lao động tham gia công đoàn nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng, đồng thời góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn không chuyên nghiệp. 

 

Không đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động thành Tổng Công đoàn Việt Nam:

Về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp (Điều 7 của dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi), có ý kiến ​​tán thành đề xuất đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành “Tổng Công đoàn Việt Nam. “. Nam “; có ý kiến ​​đề nghị xem xét đổi tên” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “thành” Tổng Công đoàn Việt Nam “, vì cho rằng quy định như vậy không phù hợp với quy định tại Điều 10 của Hiến pháp và quyền quyết định. xác định tên Đại hội Công đoàn và Điều lệ Công đoàn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công đoàn, nhiều ý kiến ​​đề nghị luật đổi tên tổ chức công đoàn để khắc phục tình trạng thiếu tổ chức công đoàn.
Tuy nhiên, tên của công đoàn theo quyết định của đại hội công đoàn toàn quốc và được ghi trong điều lệ của công đoàn.

Hơn nữa, việc quy định tên cụ thể của tổ chức công đoàn trong Luật Công đoàn còn liên quan trực tiếp đến một số quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” trong luật và đã được Quốc hội thông qua.

Cụ thể như sau

Từ nay đến thời điểm Luật Công đoàn có hiệu lực (ngày 01/01/2013), chúng ta cần thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Cần thay đổi nhận thức cho rằng Luật Công đoàn và việc thực hiện Luật Công đoàn là việc riêng của tổ chức công đoàn. 

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, kể cả người sử dụng lao động.

Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, bảo đảm hoạt động công đoàn phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, bản lĩnh của đội ngũ CĐ. Thực hiện nghiêm túc cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm trong doanh nghiệp.

Như vậy Worklink vừa thông tin cho bạn những điểm sửa đổi mới nhất trong Luật công đoàn, bạn có thể tham khảo các tin tức về luật cũng như tuyển dụng tại đây. CÔNG TY CP KẾT NỐI NHÂN LỰC WORKLINK VIỆT NAM
Số CNĐĐKD: 0108960848
Ngày cấp: 28 – 10 – 2019.
Hotline 24/7: (+84) 2466 724 646
Hotline 24h: (+84) 0977 342 110
Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, Tháp CEO, HH2-1, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng tại HCM: Phòng 3A1, Tầng 4- Tòa nhà Win Home- 375 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM.


Để lại một bình luận