TÌM ỨNG VIÊN

Xem thêm hướng dẫn sàng lọc CV hiệu quả trong 30 phút tránh lãng phí tại đây : https://worklink.vn/huong-dan-loc-cv-ung-vien-trong-30-phut/

Lưu ý khi Sàng lọc Ứng viên:

Màu Xanh : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ 76% – 100% 
Màu Tím : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 51% – 75%
Màu Vàng : Ứng viên hoàn thành hồ sơ từ: 26% – 50%
Màu Đỏ :Ứng viên hoàn thành hồ sơ dưới: 26%

 • 5966
 • 575
 • 236
 • 111
 • 31
 • 1
 • 21
 • 97
 • 33
 • 146
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 5
 • 17
 • 8
 • 37
 • 2
 • 95
 • 79
 • 7
 • 105
 • 24
 • 149
 • 180
 • 42
 • 7
 • 0
 • 2
 • 15
 • 38
 • 5
 • 227
 • 11
 • 112
 • 9
 • 14
 • 1
 • 32
 • 16
 • 13
 • 5
 • 306
 • 55
 • 25
 • 65
 • 243
 • 23
 • 169
 • 0
 • 4
 • 24
 • 13
 • 52
 • 78
 • 188
 • 5
 • 0
 • 27
 • 29
 • 40
 • 635
 • 9
 • 85
 • 2
 • 279
 • 10
 • 4
 • 31
 • 150
+ xem thêm
 • 59
 • 332
 • 824
 • 482
 • 236
 • 111
 • 134
 • 93
 • 47
 • 21
 • 11
 • 30
 • 14
 • 18
 • 4
 • 1
 • 6
 • 0
 • 6
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
+ xem thêm
 • 29
 • 19
 • 327
 • 31
 • 264
 • 816
 • 4231
 • 77
 • 0
 • 12
+ xem thêm
 • 11
 • 2938
 • 2869
 • 1611
 • 3812
 • 729
 • 176
 • 286
 • 427
 • 491
 • 687
 • 1065
 • 1265
 • 657
+ xem thêm
 • 88
 • 24
 • 369
 • 5311

5966 Ứng viên đủ điều kiện
Hiển thị tại đây : 1 - 10 Ứng Viên