BẠN CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỂ XEM HỒ SƠ NÀY

Nếu bạn là nhà tuyển dung chỉ cần đăng nhập để xem ứng cử viên này hoặc mua một dịch vụ C.V để tải về hồ sơ.

Hoặc

Mua bất kỳ dịch vụ CV nào để bắt đầu

1100 CV

1,870,000 ₫ chỉ
 • Chỉ 2k để xem 1 CV
 • 30 ngày sử dụng
 • Được mở 1100 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đã chiết khấu 10%

300 CV

582,000 ₫ chỉ
 • Chỉ 2k để xem 1 CV
 • 30 ngày sử dụng
 • Được mở 300 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đã chiết khấu 3%

600 CV

1,080,000 ₫ chỉ
 • Chỉ 2k để xem 1 CV
 • 30 ngày sử dụng
 • Được mở 600 hồ sơ
 • Hỗ trợ 24/7
 • Đã chiết khấu 5%