Giới thiệu Đặng Hảo

  • Học vấn   Đại học
  • Giới tính  Nam
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  5 Năm
  • Hình thức làm việc  Tạm thời
  • Đã xem 17

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0