Giới thiệu Đàng Ngọc Châu

  • Học vấn   Thạc sĩ
  • Giới tính  Nam
  • Tình trạng hôn nhân  Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm  8 Năm+
  • Hình thức làm việc  Full time
  • Đã xem 56

Mục tiêu nghề nghiệp

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Microsoft Excel, Advanced Excel

Ngoại Ngữ

English
Khá

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0