BẠN CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỂ XEM HỒ SƠ NÀY

Nếu bạn là nhà tuyển dung chỉ cần đăng nhập để xem ứng cử viên này hoặc mua một dịch vụ C.V để tải về hồ sơ.

Hoặc

Mua bất kỳ dịch vụ CV nào để bắt đầu

BASIC CV PACK

1,200,000.00 ₫ chỉ
  • 30 ngày sử dụng
  • Được mở 60 hồ sơ
  • Hỗ trợ 24/7

POWER CV PACK

2,000,000.00 ₫ chỉ
  • 60 ngày sử dụng
  • Được mở 100 hồ sơ
  • Hỗ trợ 24/7

SUPER CV PACK

4,000,000.00 ₫ chỉ
  • 90 ngày sử dụng
  • Được mở 200 hồ sơ
  • Hỗ trợ 24/7