Giới thiệu Vũ Minh Phát

  • Đã xem 20

Giáo dục

  • 2020 - Hiện tại
    Đại học FPT

    Trường đại học

    Đang học Kinh doanh quốc tết và chưa tốt nghiệp

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Không có

Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Mới bắt đầu

Hồ sơ năng lực

Danh hiệu & giải thưởng

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0