Giới thiệu Đinh Thúy

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 152
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0