Giới thiệu Huỳnh Hằng

  • Học vấn   Cao đẳng
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc  Part time
  • Đã xem 70

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0