Giới thiệu le hoai phuong

 • Đã xem 27

Kinh nghiệm

 • 2023 - 2023
  Công ty cổ phần Devwork

  thực tập sinh nhân sự

  + Đăng tuyển, tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên theo kế hoạch tuyển
  dụng, xóa bỏ bài đăng khi hết hạn
  + Lọc hồ sơ, đặt lịch hẹn, hỗ trợ phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên
  + Quản lý dữ liệu ứng viên để tạo nguồn

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: le hoai phuong - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí