Giới thiệu Lê Kim Tĩnh

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 129

Mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một Kỹ sư Y sinh (Điện tử Y sinh). Tôi có để làm việc về mảng y sinh, điện tử và nhúng. Mong muốn làm việc tại môi trường có khả năng phát triển bản thân lớn.

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0