Giới thiệu Lê Văn Cường

 • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
 • Giới tính Nam
 • Tình trạng hôn nhân Độc thân
 • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
 • Hình thức làm việc Full time
 • Đã xem 159

Mục tiêu nghề nghiệp

 

 

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2014 - 2014
  Công Ty Yazaki EDS VN

  Chuyên viên Cải Thiện Sản Xuất

  • Căn cứ trên quy trình sản xuất tìm hiểu tình trạng hiện tại,xác định mục tiêu cần cải thiện nhăm nâng cao hiệu quả sản xuất,giảm thiểu hàng hư trong công đoạn đảm bảo chất lượng và số lượng đúng theo kế hoạch.
  • Thu thập dữ liệu (hàng hư,thời gian dừng chuyền,tỷ lệ hỗ trợ bộ phận gián tiếp,lỗi nguyên vật liệu,lỗi người thao tác…)
  • Phân tích dữ kiện đã thu thập để xác định nguyên nhân gốc rễ.
  • Xúc tiến các bộ phận liên quan thực hiện các điểm vấn đề đã được xác đình cần thiết phải thay đổi.
  • Tổ chức họp giữa các bộ phận ( kế hoạch,kỹ thuật,QA,sản xuất,chuẩn bị sản xuất,kho nguyên vật liệu…) hằng ngày để giải quyết điểm vấn đề liên quan đến công đoạn.
  • Làm báo cáo kết quả của việc giải quyết điểm vấn đề.
  • Tham gia kiểm tra quy trình sản xuất các mã hàng mới trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

 • 2015 - 2018
  Chi Nhánh Bình Dương – Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải ( THACO )

  Chuyên Viên Tài Chính - Kế Toán

  • Hàng ngày kiểm tra phụ tùng, vật tư xuất kho để sửa chữa cho từng xe (đối chiếu phiếu xuất kho của thủ kho với đề nghị vật tư và quyết toán sửa chữa).
  • Chịu trách nhiệm hạch toán, kiểm tra và tổng hợp các chi phí liên quan (nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung) để tính giá thành dịch vụ sửa chữa.
  • Hạch toán vào sổ sách kế toán nhập xuất vật tư phụ tùng một cách kịp thời đúng với thực tế.
  • Hàng ngày đối chiếu lượng nhập, xuất trên sổ sách với thủ kho.
  • Kiểm soát và sử dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và thiết bị với mục tiêu giảm chi phí sản xuất.
  • Quản lý giá mua và giá bán vật tư phụ tùng.
  • Tham gia cùng bộ phận kho trong hoạt động đặt hàng và xác định mức độ tồn kho để đảm bảo quá trình cung cấp cho hoạt động sửa chữa,bán lẻ được xuyên suốt luôn đủ hàng.
  • Kiểm kê vật tư phụ tùng theo định kỳ, đột xuất.
  • Thực hiện phiếu nhập kho ghi nhận giá trị mua hàng và thuế giá trị GTGT đầu vào.
  • Cập nhập, theo dõi các giao dịch công nợ phát sinh, tiến độ thanh toán, các thay đổi trong hợp đồng, hình thức thanh toán, thời gian giao xe. Định kỳ xác nhận công nợ phát sinh trong toàn hệ thống, ngoài hệ thống công ty.
  • Phân tích, so sánh và thống kê để dự báo các nguồn thu trong tương lai, lên kế hoạch dòng tiền để chuẩn bị thanh toán.
  • Kiểm soát giá mua, giá bán, thông tin khách hàng trước khi xuất hóa đơn,xác nhận hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí liên quan.
  • Tham gia xây dựng và kiểm soát việc thực hiện chi phí, tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các chi phí thuộc phòng kinh doanh như hoa hồng, giảm giá, công tác, tiếp khách, lương thưởng…phù hợp với hạn mức và quy định của công ty.
  • Chịu trách nhiệm về báo cáo quản trị của Phòng Bán hàng. Tính thưởng hiệu quả bán hàng.Phân tích, đánh giá chi phí, lợi nhuận của phòng kinh doanh từ đó tham mưu cho TPKD/KTT các chi phí kinh doanh, chính sách bán hàng.
  • Lưu hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, và sổ sách kế toán theo quy định. Nhận và quản lý hồ sơ tồn tại đơn vị
  • Nhận định, phân tích tình hình các ngân hàng để tư vấn và hỗ trợ các thủ tục vay cho từng đối tượng khách hàng hợp lý, bảo đảm thời gian nhanh chóng.
  • Tập hợp hồ sơ vay của khách hàng giao cho ngân hàng.
  • Theo dõi trực tiếp tình trạng hồ sơ, từng ngân hàng, đôn đốc và thúc đẩy ngân hàng nhanh chóng giải quyết.
  • Báo cáo kịp thời và đầy đủ về diễn biến hồ sơ của từng khách hàng cho nhân viên kinh doanh cập nhật thông tin đến khách hàng.
  • Cập nhật kip thời thông tin tín dụng như lãi suất, mức cho vay, hồ sơ thủ thục cho vay, các chương trình liên kết …
  • Đánh giá, phản ánh và nhận định từng ngân hàng trong việc giải quyết hoàn tất hồ sơ đưa ra giải pháp chung từng giai đoạn.
  • Nhận định, phân tích tình hình các đơn vị bảo hiểm để tư vấn cho khách hàng hiểu về quyền lợi khi tham gia mua bảo hiểm.
  • Theo dõi kiểm soát công tác tư vấn bảo hiểm, dịch vụ đăng ký ra số.
  • Phối hợp với phòng Dịch vụ phụ tùng phân tích đánh giá lượt xe vào xưởng thông qua đơn vị bảo hiểm.
  • Phối hợp lãnh đạo Showroom tạo mối quan hệ với các đơn vị ngân hàng,bảo hiểm.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Ngoại ngữ
Tin học
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0