Nguyễn Tuấn Anh

BẠN CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ TUYỂN DỤNG ĐỂ XEM HỒ SƠ NÀY

Nếu bạn là nhà tuyển dung chỉ cần đăng nhập để xem ứng cử viên này hoặc mua một dịch vụ C.V để tải về hồ sơ.

Hoặc

Mua bất kỳ dịch vụ CV nào để bắt đầu

100 CV

1,000,000 ₫ chỉ

20 CV

400,000 ₫ chỉ

CV Free

Miễn phí