Giới thiệu Lưu Thanh Hoàng

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm 7 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 12

Mục tiêu nghề nghiệp

After spending enough time accumulating knowledge and experience from technical professional work to management of multiple departments in big corporations as well as investors and managers in my small businesses, I feel my learning adventure is complete. Now I want to find a long-term stable job and build a stable life with my family, my wife, and my soon-to-be-born child.
I believe I am the most suitable choice for any company that wants to find a manager with knowledge, youth, skills, and experience to accompany and develop long-term.
In addition, because I have spent time building my own company, I have a deep understanding of both employees and investors. I believe I can create a good balance for the company.

Ngoại Ngữ

JAPANESE - JLPT N2
Thành thạo
ENGLISH - TOEIC 740
Khá
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Lưu Thanh Hoàng - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí