Giới thiệu Nguyễn Bá Trung

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nam
  • Đã xem 99
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0