Giới thiệu nguyen chinh

 • Đã xem 16

Mục tiêu nghề nghiệp

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2022 - Hiện tại
  Công ty TNHH Nippon Kouatsu Electric Việt Nam

  Kế toán tổng hợp

  Doanh thu- Công nợ:
  – Nghiệp vụ xuất hóa đơn VAT đầu ra,chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng, xuất trả hàng lỗi, doanh thu bị trả lại hàng tặng, khuyến mại,… theo đúng chuẩn mực kế toán.
  – Hạch toán doanh thu, chiết khấu thương mại bao gồm (doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu: xuất khẩu bao gồm quốc tế và tại khu chế xuất, trong khu phi hải quan, tại chỗ)
  -Kiểm soát công nợ NCC theo hạn mức và thời gian thu hồi công nợ theo đúng hợp đồng, chính sách
  *Chi Phí- Tài sản:
  – Tổng hợp chi phí đầu vào ( VAT, thuế, phí và lệ phí,…)
  – Phân loại và hạch toán chi phí
  – Phân bổ chi phí ngắn/ dài hạn
  – Theo dõi và hạch toán ghi nhận tăng giảm tài sản cố định, khấu hao, thủ tục thanh lý tài sản cố định theo đúng chuẩn mực kế toán và pháp luật.
  – Công cụ dụng cụ : Phân bổ và ghi sổ theo đúng chuẩn mực kế toán.
  – hàng tồn kho- nguyên phụ liệu- hoá chất ( hàng mua nội địa/ nhập khẩu)
  – Nghiệp vụ điều chỉnh phân bổ khác chi phí khi phát hiện sai sót.
  * Thanh toán-Tiền mặt/ngân hàng- Công nợ:
  Nghiệp vụ quản lý dòng tiền, dự trù chi phí, doanh thu hàng tháng.
  Nội địa:
  – Theo dõi sổ phụ hạch toán thanh toán tiền mặt/ ngân hàng.
  – Thanh toán lương nhân viên người việt
  – Nghiệp vụ thuế, nghĩa vụ ngân sách nhà nước nộp hải quan, Vat
  – Thanh toán nhà cung cấp trong nước theo đúng hợp đồng.
  – Hạch toán tiền mặt, tiền ngân hàng, nghiệp vụ tạm ứng, hoàn ứng, phân bổ chi phí tạm ứng, nghiệp vụ liên quan khác,…
  Quốc tế:
  – Thanh toán lương người nước ngoài bao theo đồng tiền (USD/JPY) bao gồm thủ tục với ngân hàng.
  – Thanh toán quốc tế nhà cung cấp, hồ sơ chuẩn bị theo đúng thông tư 12 NHNN
  Nghiệp vụ khác: Quản lý dòng tiền, Tính toán dự trù vốn đảm bảo tuyệt đối không có rủi do lớn đảm bảo nguồn tiền luôn ở trạng thái chủ động
  * Tài Chính:
  Hồ sơ:
  – Lập hồ sơ vay vốn nước ngoài, rút vốn, trả lãi vay, báo cáo SBV ngân hàng nhà nước,Báo cáo thống kê, …
  – Đăng ký hồ sơ vay ngắn,trung và dài hạn bao gồm vay bằng tiền, bằng hàng hóa, trả chậm,…
  Ngoại Hối:
  – Nghiệp vụ Xử lý kim ngạch thu về tại ngân hàng quốc tế, thanh toán, trả lãi, rút vốn và ghi nhận kim ngạch hàng tháng.
  – Nắm vững thông tư nghị về quản lý ngoại hối
  – Hạch toán các TK liên quan (341,635,515,…), đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm, kết thúc khoản vay(lãi/ lỗ tỷ giá),….
  *Thuế : Đảm nhận 1 phần của báo cáo thuế -Lên bảng kê thuế giái trị gia tăng (VAT) đầu vào, đầu ra hàng tháng, so sánh chênh lệch giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp. – Thuyết minh các tài khoản 131 , 335 , 511, 521

 • 2018 - 2022
  Casper Vietnam., JSC

  Kế toán tổng hợp

  CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM
  * Kế toán doanh thu
  – Nghiệp vụ xuất hóa đơn VAT đầu ra, giảm giá bán hàng, doanh thu bị trả lại hàng tặng, khuyến mại,… theo đúng chuẩn mực kế toán.
  – Tiếp nhận và kiểm tra chính sách giá, chính sách bán hàng từ bộ phận Kinh doanh
  – Khai báo chính sách vào hệ thống và theo dõi toàn bộ chính sách ngành hàng phụ trách
  – Định ký tính toán các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán và hỗ trợ bán hàng cho khách hàng theo các chính sách đã được phê duyệt và ban hành
  – Hạch toán doanh thu, chiết khấu thương mại
  -Kiểm soát công nợ đối chiếu làm biên bản công nợ NCC theo hạn mức và thời gian thu hồi công nợ theo đúng hợp đồng, chính sách
  -Lên bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu ra ngành hàng phụ trách hàng tháng
  -Các công việc nội bộ phòng ban khác
  * Kế toán chi phí
  –Kiểm tra, rà soát biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng;Kiểm tra, rà soát bộ chứng từ mua hàng đảm bảo chi phí mua hàng hóa, dịch vụ hợp lý hợp lệ;
  -Ghi nhận chi phí vào hệ thống;
  -Chuyển bộ thanh toán cho bộ phận tài chính để tiến hành thanh
  toán;
  +Hàng tháng:
  -Rà soát hóa đơn chứng từ để ghi nhận các chi phí trích trước
  -Kiểm tra rà soát các tài khoản chi phí liên quan đảm bảo ghi nhận đúng và đủ chi phí trong kì, làm thuyết minh tài khoản và đóng sổ chi phí;
  -Đối chiếu công nợ nhà cung cấp
  -Lên thuyết minh các tài khoản trích trước, công nợ, chi phí.
  -Sắp xếp, tổ chức, lưu trữ chứng từ thanh toán mua hàng nội địa;
  -Mở mã đối tượng nhà cung cấp và nhân viên, mã chi phí, mã tài sản trên hệ thống
  -Phối hợp với các bộ phận liên quan làm việc với thuế và kiểm toán

Ngoại Ngữ

English
Mới bắt đầu

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0