Giới thiệu Nguyễn Diệp Hạnh

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Hình thức làm việc Part time
  • Đã xem 21

Mục tiêu nghề nghiệp

I am an teacher with a passion for helping students achieve their language learning goals. I have 2 years of experience teaching English and have worked with students of all ages and skill levels. I take a personalized approach to teaching, tailoring my lessons to each student’s unique needs and learning style.

Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0