Giới thiệu Nguyễn Hiền

  • Học vấn   Đại học
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  4 Năm
  • Hình thức làm việc  Freelance
  • Đã xem 22

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0