Giới thiệu Nguyễn Hoàng Duy

  • Trình độ học vấn cao nhất Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 115
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0