Giới thiệu Nguyễn Thị Miền

  • Học vấn   Đại học
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  7 Năm
  • Hình thức làm việc  Part time
  • Đã xem 93

Mục tiêu nghề nghiệp

Với niềm yêu thích lĩnh vực kinh doanh, góp phần thúc đẩy doanh số của doanh nghiệp,
tôi mong muốn ứng dụng những kiến thức chuyên môn, kỹ năng tích lũy được trong quá
trình học tập và làm việc để cống hiến cho Công ty.

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0