Giới thiệu Nguyễn Nga

  • Trình độ học vấn cao nhất Thạc sĩ
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Freelance
  • Đã xem 17

Mục tiêu nghề nghiệp

  • Experienced in developing and managing learning programs, delivering professional training courses, and working with Vietnamese government bodies and in international contexts;
  • Looking for a position to contribute my knowledge and experience to promote best practices in teaching and learning.
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Nguyễn Nga - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí