Giới thiệu Nguyễn Ngọc Phương Uyên

  • Học vấn   Trung cấp
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  8 Năm+
  • Hình thức làm việc  Freelance
  • Đã xem 49

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0