Giới thiệu Nguyễn Sang

  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 89
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0