Giới thiệu Nguyễn Thị Hải Nhung

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Đã xem 79
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0