Giới thiệu NGUYỄN THỊ NGỌC

  • Học vấn   Cao đẳng
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm  4 Năm
  • Hình thức làm việc  Part time
  • Đã xem 51

Mục tiêu nghề nghiệp

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0