Giới thiệu Nguyễn Thị Nguyệt Nga

  • Học vấn   Đại học
  • Giới tính  Nữ
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  4 Năm
  • Hình thức làm việc  Full time
  • Đã xem 77

Mục tiêu nghề nghiệp

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Translation

Ngoại Ngữ

English
Thành thạo

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0