Giới thiệu Nguyễn Thị Nhung

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 12

Mục tiêu nghề nghiệp

I am Nguyen Thi Nhung, I graduated with a major in international economics from Banking University Of Ho Chi Minh City.
Although I don’t have much experience in the field, I have a career orientation in import and export, I’m cheerful, proactive, eager to learn and have high adaptability. As a young person with a spirit of seeking and determination, I want to stay with the company for a long time…I working with responsibility, enhancing the reputation, quality of service of the company, contributing to the company’s profits. In the next 3 years, I’m eager to become an import-export specialist.

Giáo dục

Ngoại Ngữ

English
Khá
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Nguyễn Thị Nhung - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí