Giới thiệu Nguyễn Tiến Tới

  • Trình độ học vấn cao nhất Cao đẳng
  • Giới tính Nam
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 81
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0