Giới thiệu Nguyễn Nhựt Trường

  • Học vấn   Đại học
  • Giới tính  Nam
  • Tình trạng hôn nhân  Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm  Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc  Full time
  • Đã xem 12

Mục tiêu nghề nghiệp

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

React
NextJs
NodeJS
ExpressJS
MongoDB
MySQL
JavaScript
TypeScript
Git
Tailwind
CSS/SCSS

Ngoại Ngữ

English
Khá

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0