Giới thiệu Phạm Hoàn

  • Học vấn Đại học
  • Giới tính Nam
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm 8 Năm+
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 37

Mục tiêu nghề nghiệp

Tìm kiếm công việc nâng cao thu nhập và vị trí làm việc.

Giáo dục

Kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Sales-Purchase- Warehouse

Ngoại Ngữ

English
Khá

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0