Giới thiệu Phạm Thuỳ

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Đã xem 9

Mục tiêu nghề nghiệp

1. Mục tiêu nửa năm tới・半年:Làm quen, thích ứng với môi trường, công việc mới

新しい環境や仕事を積極的に学びながらこなします。

2. Mục tiêu 1 năm rưỡi tới・1 年間半:Nắm được và làm tốt toàn bộ nội dung công việc, đạt được sự tín nhiệm của cấp trên, được công ty công nhận năng lực, phấn đấu trở thành trưởng của 1 đội nhóm.

仕事内容を全般把握、上司の信頼を得、会社から能力を認めて貰い、チームリーダーを目指す。

3. Mục tiêu xa hơn ・その後:Trở thành 1 nhân viên suất sắc của công ty, trợ thủ cho cấp trên, hỗ trợ đồng nghiệp, và nỗ lực để bản thân có thể đảm nhận được nhiều công việc mới hơn, trở nên trưởng thành hơn mỗi ngày.

御社の優秀な一員になり、上司に手伝い、同僚と協力、後輩を提携、自分の担任仕事をもっと新 しく、もっと強く、もっと素晴らしくなるように努力すると存ます。

Ngoại Ngữ

JLPT N2
Khá
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Phạm Thuỳ - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí