Giới thiệu Phan Hà Trang Hà Trang

  • Trình độ học vấn cao nhất Cao đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Freelance
  • Viewed 13
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Phan Hà Trang Hà Trang - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí