Giới thiệu Nguyễn Thuận

 • Trình độ học vấn cao nhất Cao đẳng
 • Giới tính Nam
 • Tình trạng hôn nhân Độc thân
 • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
 • Hình thức làm việc Full time
 • Đã xem 26

Mục tiêu nghề nghiệp

Work hard, work independently, work in a team, study hard, Goal in the next 1 year to be Mid Junior, improved Font-end Reacts or Angular, improved Back-end C#, JavaScript.

Giáo dục

 • 2020 - Hiện tại
  Cao Đẳng Lý Tự Trọng

  Công Nghệ Thong Tin

  Final Project: Flight Management Using technology: C#, NET 5, SQL SERVER, JQUERY, HTML, CSS, BOOTSTRAP - FE: Using HTML, Ajax, using Jquery get data from BE show UI and CRUD, - BE: CRUD function using Rest FULL API, using model (Project Entity, Service, Repository, Controller), using code first - SQL: SQL server 2016

 • 2020 - Hiện tại
  Cao Đẳng Lý Tự Trọng

  Công Nghệ Thong Tin

  Final Project: Flight Management Using technology: C#, NET 5, SQL SERVER, JQUERY, HTML, CSS, BOOTSTRAP - FE: Using HTML, Ajax, using Jquery get data from BE show UI and CRUD, - BE: CRUD function using Rest FULL API, using model (Project Entity, Service, Repository, Controller), using code first - SQL: SQL server 2016

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0