Giới thiệu Trần Văn Hữu

 • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
 • Giới tính Nam
 • Tình trạng hôn nhân Độc thân
 • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
 • Hình thức làm việc Full time
 • Đã xem 116

Mục tiêu nghề nghiệp

Quyết tâm theo đuổi lĩnh vực kiểm toán, tôi đã biến đam mê trở thành hiện thực khi tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tới thời điểm hiện tại, tôi đã có 3 năm kinh nghiệm quý giá khi trải qua các cấp bậc khác nhau trong lĩnh vực đầy thử thách nhưng cũng nhiều cơ hội phát triển bản thân này. Tôi mong muốn một sự nghiệp gắn bó tại tổ chức để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và trở thành Trưởng nhóm trong 3 năm tới.

Giáo dục

 • Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  Bằng Cử nhân

  - Điểm tổng kết: 8,37 – Loại: Giỏi - Tốt nghiệp khóa học Kế toán thuế - Loại: Giỏi

Kinh nghiệm

 • 2019 - 2020
  Công ty TNHH Tổng Công ty Hòa Bình Minh

  Chuyên viên Kiểm soát

  • Nhiệm vụ:
  – Thực hiện kiểm soát thường xuyên các hoạt động kế toán tại đơn vị phụ trách.
  – Thực hiện kiểm soát báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về hoạt động tại đơn vị phụ trách.
  – Thực hiện kiểm soát chuyên đề, phân tích số liệu gửi đến cấp quản lý trực tiếp.
  – Lập báo cáo quản trị định kỳ hàng tuần, hàng tháng đối với đơn vị phụ trách gửi đến cấp quản lý trực tiếp xem xét.
  – Lập báo cáo thực hiện công việc hàng ngày, hàng tuần gửi đến cấp quản lý trực tiếp.
  • Kinh nghiệm thu được:
  – Kinh nghiệm về kế toán tài chính tại đơn vị sản xuất, thương mại.
  – Kinh nghiệm về báo cáo quản trị hoạt động và kế toán quản trị.
  – Kỹ năng văn phòng (MS Excel).

 • 2017 - 2019
  Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

  Chuyên viên Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ

  • Nhiệm vụ:
  – Thực hiện kiểm tra thường xuyên các hoạt động tại cửa hàng, đảm bảo không phát sinh sự cố có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cửa hàng và hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thực hiện theo quy định của công ty.
  – Thực hiện rà soát định kỳ hoạt động của các phòng ban liên quan và đưa ra kiến nghị cho hoạt động của các bộ phận, đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật và phối hợp có hiệu quả hoạt động giữa các phòng ban.
  – Lập báo cáo kiểm tra hoạt động cửa hàng và báo cáo rà soát, kiến nghị hoạt động của các phòng ban gửi cho Ban Giám đốc và HĐQT.
  • Kinh nghiệm thu được:
  – Kinh nghiệm về hoạt động của khối kinh doanh cửa hàng và các phòng ban.
  – Kinh nghiệm về quản trị rủi ro và kiểm toán hoạt động, kiểm soát tuân thủ.
  – Kỹ năng văn phòng (MS Excel, MS Word, MS Powerpoint).

 • 2016 - 2017
  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

  Trợ lý kiểm toán viên

  • Nhiệm vụ:
  – Thực hiện kiểm toán một số phần hành (phải trả người bán, phải thu khách hàng, tạm ứng, vay và nợ thuê tài chính, tài sản cố định…).
  – Hỗ trợ cập nhật thông tin trên báo cáo kiểm toán.
  • Kinh nghiệm thu được:
  – Kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm toán cho các phần hành.
  – Kinh nghiệm lên báo cáo tài chính.
  – Kỹ năng văn phòng (MS Excel, MS Word).

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kiểm toán
Kế toán
Kiểm soát nội bộ
Phân tích

Danh hiệu & giải thưởng

lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0