Giới thiệu Trương Thảo

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Độc thân
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 25

Mục tiêu nghề nghiệp

  • I always try to learn many new things, new challenges in many different positions to apply the experience of work skills, communication skills and knowledge into my major, especially I really want to join in the import – export field. At the same time create a wide relationship with people in a new working environment. Especially want to improve the English language international environment
lọc hồ sơ ứng viên miễn phí

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Trương Thảo - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí