Giới thiệu Vũ Thị Thảo Nguyên

  • Trình độ học vấn cao nhất Đại học
  • Giới tính Nữ
  • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Hình thức làm việc Full time
  • Viewed 7
Đăng tin tuyển dụng và lọc hồ sơ miễn phí tại worklink

Để lại đánh giá của bạn

  • Đánh giá tổng thể 0
Ứng viên tìm việc làm: Vũ Thị Thảo Nguyên - 2023 - WORKLINK- Website đăng tin tuyển dụng miễn phí